U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Nieuwsberichten


punt

Nieuwsbericht Landbouw en Visserij

10 augustus 2006

Erkenning van het Belgisch Mérens Stamboek vzw

De Vlaamse minister van Landbouw en Visserij heeft het Belgisch Mérens Stamboek vzw bij ministerieel besluit van 03 .08.2006 erkend als fokkersvereniging voor het bijhouden van het stamboek van het ras Mérens.

De vereniging zonder winstoogmerk werd opgericht op 03 juni 2005 en heeft haar maatschappelijke zetel aan de Heirbaan 16 te 1740 Ternat. De erkenningsvoorwaarden zijn geregeld bij ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen, gewijzigd bij ministerieel besluit van 14 oktober 1996 en 21 oktober 2005.

Het Mérens ras vindt zijn oorsprong in de Franse Pyreneeën. Volwassen paarden hebben een zwart haarkleed. De gewenste schofthoogte bedraagt 1,49m voor de hengsten en 1,45m voor de merries. Het is een eerder robuust, gespierd ras met een expressief hoofd en een gewillig karakter.
Mérens paarden zijn bijzonder veelzijdig. Ze worden ingezet in diverse disciplines van de ruitersport zoals jumping, dressuur en mennen. Ze zijn tevens geschikt als vrijetijdspaard voor beginnende ruiters. In Frankrijk zijn Mérens paarden actief in tal van centra die gespecialiseerd zijn in hippotherapie.

De identificatie van de Mérens veulens die in België geboren werden, gebeurde tot hiertoe in opdracht van de vereniging die het Mérens stamboek bijhoudt in Frankrijk, met name de “association française hippique d’élevage et de l’utilisation de la race pyrénéenne ariègeoise de Mérens”, alias Sherpa France – het stamboek van oorsprong van het ras. Het Belgisch Mérens Stamboek vzw zal het foktechnisch reglement van Sherpa France respecteren en werd door haar aangewezen voor het bijhouden van het stamboek in België.

Dit betekent dat de Mérens veulens die in 2006 geboren worden, reeds kunnen geïdentificeerd worden door de agenten van de Vlaamse en de Waalse Confederatie van het Paard. Deze veulens zullen ingeschreven worden in het stamboek van de in België erkende vereniging en een paspoort ontvangen dat beantwoordt aan de Europese voorschriften.

De Mérens paarden die beschikken over een paspoort dat uitgereikt werd in opdracht van Sherpa France behouden hun identificatiedocument maar kunnen thans ingeschreven worden in de werking van het Belgisch Mérens Stamboek vzw. Hierdoor kunnen ze deelnemen aan de activiteiten die de vereniging organiseert.

Personen die inlichtingen wensen over de stamboekfokkerij van Mérens paarden kunnen contact opnemen met de heer Eric Oltmans, Heirbaan 16 te 1740 Ternat – GSM 0486 50 43 91.

De Vlaamse Regering heeft bij besluit van 2 september 2005 de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen geregeld. Er zijn zes fokkerijsectoren gedefinieerd. Bij de erkenning van een nieuwe vereniging duidt de minister de fokkerijsector aan waartoe ze behoort. Het Belgisch Mérens Stamboek vzw is toegewezen aan de fokkerijsector paarden en ezels, waarvan de Vlaamse Confederatie van het Paard vzw de leidende vereniging is.

Mérens Paard

Voor meer informatie over dit bericht kan u zich wenden tot de volgende ambtenaren:

 

 

 

Geldig tot: 31 december 2006


Overzicht nieuwsberichten Landbouw en Visserij