U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Premies & subsidies


punt

Premies, subsidies & investeringssteun

Premies dierlijke sector: veeteelt, zuivel & visserij

Rundvee

 • Bescherming van de genetische diversiteit:
  Rundveerassen
  Om oude rundveerassen in stand te houden wordt een jaarlijkse subsidie van 100 euro per dier gegeven voor Rood Rundveeras, Witrood Rundveeras en Witblauw Dubbeldoel Rundveeras.

Schapen

 • Bescherming van de genetische diversiteit:
  Schapenrassen
  Om met uitsterven bedreigde dierenrassen te beschermen wordt een subsidie gegeven voor het in stand houden van enkele schapenrassen met name: Houtlandschaap, Kempens schaap, Mergelland schaap, Belgisch melkschaap, Vlaams kuddeschaap, Ardense Voskop, Lakense schaap, Entre Sambre & Meuse schaap, Vlaams schaap. Er kan jaarlijks een subsidie van 25 euro per dier worden bekomen.

Stallenbouw & infrastructuurwerken

 • Ammoniakemissiearme stallen
  Voor de bouw van een ammoniakemissiearme stal voor varkens of pluimvee kan tot 20 % investeringssteun worden gevraagd.

 • VLIF investeringssteun
  Voor het (ver)bouwen van stallen en andere infrastructuurwerken kan tot 40 % investeringssteun bij het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) worden aangevraagd. Een voorbeeld van investeringen die in aanmerking komen zijn: isolatie stallen, sanitaire laad- of losplaats voor dieren, installatie brijvoedering, installatie gasverwarming, stallen voor herten, schapen, geiten, konijnen ,…

 • Biologische landbouw
  Voor het (ver)bouwen en uitrusten van bedrijfsgebouwen die voldoen aan de normen voor de biologische veehouderij kan tot 40 % investeringssteun gevraagd worden.
  VLIF investeringssteun

Visserij

 

Download Acrobat Reader om PDF-documenten te bekijken: Adobe Reader

Laatste update: juni 2007