U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Premies & subsidies


punt

Premies, subsidies & investeringssteun

Agromilieumaatregelen

In het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, wil de Vlaamse overheid extra stimulansen geven aan milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden. In dit kader kunnen er bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij, Afdeling Markt – en Inkomensbeheer subsidies aangevraagd worden voor mechanische onkruidbestrijding, voor bedrijfseigen plantaardige eiwitbronnen, voor biologische landbouw, voor milieuvriendelijke sierteelt en voor groenbedekking. De landbouwer gaat een vijfjarige verbintenis aan om een bepaalde agromilieumaatregel gedurende minstens vijf opeenvolgende jaren toe te passen.

 

Laatste update: november 2007