U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Info & Wegwijzer Veel gestelde vragen


punt

Veel gestelde vragen

Vragen over voedselveiligheid

Waar vind ik meer informatie over de vogelgriep?

Het Beleidsdomein Landbouw en Visserij is niet bevoegd in deze materie.
Voor meer informatie over het vogelgriepvirus (H5N1) kan u terecht op het gratis nummer 0800 99 777 of via de Externe internet-website website (nieuw venster): www.influenza.be

Waar vind ik meer info over etikettering van diervoeding?

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (DG Dier, Plant en Voeding) is bevoegd voor het uitstippelen van het algemeen beleid en de wetgeving inzake productnormering (additieven, voedermiddelen, contaminanten,…) en etikettering van dierenvoeders.

De controle op deze normen evenals de erkenning, registratie of toelating van de producenten en/of verdelers van dierenvoeders valt echter onder de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV): Externe internet-website website (nieuw venster): http://www.favv.be

DG Dier, Plant en Voeding
Dienst Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en andere Consumptieproducten
Eurostation, blok II
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel
Diederik Standaert
Diederik.Standaert@health.fgov.be
Tel. 02 524 73 54 - Fax 02 524 73 99
Of Dhr Leemans: 02 524 73 50

Laatste update: februari 2006

A tot Z index Alfabetische lijst van informatie op deze website beschikbaar
Afkortingen Verklaringen van afkortingen
Verklarende woordenlijst Verklaring en toelichting bij woorden en begrippen in verband met landbouw en visserij
FAQ: Veel gestelde vragen Vragen & antwoorden voor de landbouwer: hoe, wat, waar, waarom,... ?
Activiteitenagenda Agenda met evenementen, beurzen, seminaries, studiedagen,...
Administratieve kalender Kalender met data en deadlines van administratieve procedures (aanvragen, aangiftes,...)
Landbouw in BelgiŽ Informatie over de landbouw, tuinbouw, en zeevisserij in BelgiŽ
Landbouw in Europa Informatie over de landbouw, tuinbouw en zeevisserij in Europa
Streekproducten Typische traditionele streekproducten uit Vlaanderen en plattelandstoerisme
Informatie voor studenten Waar vinden studenten geschikte informatie op deze website?
Informatie voor journalisten Waar vinden journalisten geschikte informatie op deze website?
Werken bij ons Lopende vacatures en info over werken bij Landbouw en Visserij
Disclaimer Juridische informatie & gebruiksvoorwaarden van de website
Nuttige websites Links naar nuttige websites