U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Info & Wegwijzer Veel gestelde vragen


punt

Veel gestelde vragen

Vragen over (huis)dieren; transport, import, export,...

Wat moet ik doen bij vermoeden van dierenmishandeling of bij oneerlijke verkoop van dieren?

De dienst Dierenwelzijn van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft de belangrijke taak om over het welzijn van de dieren in ons land te waken.

Meldpunt van de dienst Dierenwelzijn
Tel. 02 524 74 11
e-mail e-mail: dierenwelzijn@health.fgov.be

Waar moet ik een HK-nummer voor honden of katten aanvragen?

Voor een HK-nummer (Honden Katten-nummer waar soms naar gevraagd wordt in advertenties met honden en katten) kan u terecht bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid:

FOD Volksgezondheid
Dienst  "Dierenwelzijn en CITES"
Eurostation II, Victor Hortaplein 40 bus 10 - 1060 Brussel
Tel. 02 524 74 11
Contact: Lieve Parent
e-mail e-mail: dierenwelzijn@health.fgov.be

Wat moet ik doen als ik met mijn huisdier naar het buitenland reis?

Voor reizen binnen de Europese Unie, neemt u contact op met uw dierenarts voor de nodige documenten en/of vaccinaties. Bepaalde landen hebben extra eisen (Verenigd Koninkrijk, Zweden, Ierland, Finland en Malta) maar ook hiervoor is geen tussenkomst van een overheidsdierenarts (of inspecteur dierenarts) nodig.

Het reizen buiten de Europese Unie is het een stuk gecompliceerder. U neemt hiervoor best contact op met de ambassade van het betrokken land. De adressen van de ambassades vindt u op de site van FOD Buitenlandse Zaken: Externe internet-website website (nieuw venster): www.diplomatie.be

Voor meer info neemt u contact op met FOD Volksgezondheid
Willem D'Hooghe
Tel. 02 524 73 20
e-mail e-mail: willem.dhooghe@health.fgov.be
Externe internet-website website (nieuw venster): FOD Volksgezondheid

Wat moet ik doen als ik wil terugkeren naar Europa na een reis buiten de Europese Unie?

Niet alleen de regels van het land van bestemming moeten gerespecteerd worden, maar ook de regels voor terugkeer naar Europa! Deze regels verschillen naargelang het land van waaruit de reis gebeurt, voorkomt op de Europese landenlijst. 

Deze lijst en andere informatie vindt u op: Externe internet-website website (nieuw venster): FOD Volksgezondheid

Voor meer info neemt u contact op met FOD Volksgezondheid
Willem D'Hooghe
Tel. 02 524 73 20
e-mail e-mail: willem.dhooghe@health.fgov.be

Wat moet ik doen als ik dieren, planten of artikelen van plantaardige of dierlijke oorsprong wil invoeren of uitvoeren?

Dit is een federale bevoegdheid van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). U dient zich te wenden tot de controle-eenheid van het FAVV in uw provincie. De juiste contactgegevens vindt u op:
Externe internet-website website (nieuw venster): http://www.favv.be (onder "contact")

Of u neemt contact op met:

FAVV: Import en export
WTC III - 24e verdieping
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
Fax 02 208 51 72
Tel. 02 208 50 04
e-mail e-mail: import.export@favv.be

Waar vind ik een dierenasiel in mijn buurt?

Voor een handig overzicht van de dierenasielen per provincie provincie (voornamelijk Oost- en West-Vlaanderen) kan u hier terecht: Externe internet-website website (nieuw venster): http://www.petfinder.be/nl/asielen/

Dierenwelzijn is een Federale materie en valt onder het Ministerie van Volksgezondheid. U kan met uw vragen aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu terecht bij hun informatieambtenaar:
Dhr. Filip Waghemans
Informatieambtenaar
Eurostation Blok 2
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel
Tel. 02 524 90 08
e-mail e-mail: informatie-ambtenaar@health.fgov.be

Mag ik tropische dieren en planten houden, invoeren of verkopen?

Sinds 1974 gelden internationaal een aantal strenge afspraken over de handel in bedreigde dieren. Deze overeenkomst wordt CITES genoemd, wat een afkorting is voor Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora. In het Nederlands: Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde uitheemse dieren en planten.

Meer info over CITES vind je op hun website:
Externe internet-website website (nieuw venster): http://www.cites.org/
Je vindt er tevens de lijst van beschermde dieren en planten (de CITES Appendices).

Bij verkoop van bepaalde diersoorten horen dus ook de nodige vergunningen en certificaten. Meer info kan je krijgen bij:
FOD Volksgezondheid en Leefmilieu
Dienst CITES BE
Eurostation II, Victor Hortaplein 40 bus 10 - 1060 Brussel
Tel. 02 524 74 04

Waar vind ik meer informatie over de reglementering van kwekerijen van pelsdieren?

Dit is een bevoegdheid van FOD Volksgezondheid, DG 4 Afdeling dierenwelzijn:
Eurostation II, Victor Hortaplein 40 bus 10 - 1060 Brussel
Tel. 02 524 74 10 (Dr. Eric Van Tilburgh)
e-mail e-mail: informatie-ambtenaar@health.fgov.be

Raadgevingen voor het transport van dieren tijdens de zomer

Tijdens de zomermaanden kan het warme en vochtige weer een extra belasting vormen voor dieren die vervoerd worden. Het transport is een stresserende situatie voor dieren en dat maakt hen extra gevoelig voor hete temperaturen. Een hoge vochtigheidsgraad verergert de negatieve effecten nog, omdat afkoeling door zweten of hijgen moeilijker wordt.

Hieronder volgen enkele raadgevingen om vervoerders te helpen hun dieren te beschermen. Door deze raadgevingen toe te passen kan heel wat dierenleed voorkomen worden.

  • Hou tijdens de planning van het transport meer dan ooit rekening met de klimatologische omstandigheden.
  • Rust voertuigen voor lang transport uit met een goed werkend ventilatiesysteem.
  • Controleer de dieren frequent op tekenen van hittestress, zoals een verhoogde ademhaling, ademen met open mond, sufheid of overmatig speekselen.
  • Zorg ervoor dat de dieren voldoende water krijgen.
  • Vermijd zoveel mogelijk om dieren in de heetste gedeelten van de vrachtwagen te plaatsen. Dit zijn de plaatsen vooraan in de vrachtwagen en op de hoogste verdiepingen.
  • Geef de dieren minstens 30% meer ruimte.
  • Geef de dieren zoveel mogelijk ruimte boven de kop om de luchtverversing te bevorderen. Verwijder tussendekken waar mogelijk.
  • Vermijd zoveel mogelijk om tijdens het warmste gedeelte van de dag te rijden.
  • Parkeer in de schaduw waar mogelijk, bij voorkeur dwars op de overheersende windrichting.
  • Voertuigen met een licht gekleurd dak nemen minder zonnewarmte op.

Laatste update: augustus 2007

A tot Z index Alfabetische lijst van informatie op deze website beschikbaar
Afkortingen Verklaringen van afkortingen
Verklarende woordenlijst Verklaring en toelichting bij woorden en begrippen in verband met landbouw en visserij
FAQ: Veel gestelde vragen Vragen & antwoorden voor de landbouwer: hoe, wat, waar, waarom,... ?
Activiteitenagenda Agenda met evenementen, beurzen, seminaries, studiedagen,...
Administratieve kalender Kalender met data en deadlines van administratieve procedures (aanvragen, aangiftes,...)
Landbouw in BelgiŽ Informatie over de landbouw, tuinbouw, en zeevisserij in BelgiŽ
Landbouw in Europa Informatie over de landbouw, tuinbouw en zeevisserij in Europa
Streekproducten Typische traditionele streekproducten uit Vlaanderen en plattelandstoerisme
Informatie voor studenten Waar vinden studenten geschikte informatie op deze website?
Informatie voor journalisten Waar vinden journalisten geschikte informatie op deze website?
Werken bij ons Lopende vacatures en info over werken bij Landbouw en Visserij
Disclaimer Juridische informatie & gebruiksvoorwaarden van de website
Nuttige websites Links naar nuttige websites