U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Duurzame landbouw


punt

Duurzame landbouw

De Vlaamse overheid promoot duurzame landbouw

De Vlaamse overheid werkt aan het raakvlak tussen land- en tuinbouw enerzijds en natuur en milieu anderzijds.
Op dit raakvlak werken betekent op de eerste plaats land- en tuinbouwers ertoe brengen meer natuur- en milieuvriendelijk te werken zonder dat dit bedrijfseconomisch nadelige gevolgen heeft, m.a.w. duurzaamheid aanprijzen.

 

Discussietekst: Toekomstvisie duurzame landbouw in Vlaanderen