U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Veeteelt & Zuivel


punt

Veeteelt & Zuivel

Algemeen technisch advies en voorlichting

Beschikbaar voor:

De Vlaamse veehouder is steeds gekenmerkt geweest als een producent van innovatieve producten die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Een voorwaarde om hieraan te blijven voldoen en om de snelle evolutie van de laatste decennia te kunnen volgen is evenwel dat de landbouw beroep kan doen op objectief advies.

De Vlaamse overheid biedt door zijn voorlichtingactiviteiten zoals studiedagen en brochures advies aan dat gaat van de teelttechnische tot socio-economische aspecten van de productie en alles daartussenin. De Voorlichtingsafdeling van het Ministerie kan daarvoor teruggrijpen op onderzoeksresultaten van de praktijkcentra en andere onderzoeksinstellingen en op eigen expertise.

De Vlaamse overheid hecht er eveneens belang aan dat nieuwe regelgeving en vaak complexe wetgeving op een eenvoudiger manier aan de landbouwers uitgelegd wordt.

Laatste update: april 2006