U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Veeteelt & Zuivel


punt

Veeteelt & Zuivel

Genetische diversiteit

Nieuwsbericht 16 juli 2007: Nieuwe schapen- en geitenstamboeken erkend

Op deze pagina: Wetgeving - Organisaties - Rassen - Contact

Naast de fokkersverenigingen die zich bezighouden met de selectie en veredeling van de gangbare en economisch belangrijke landbouw- huisdierrassen, zijn ook 2 verenigingen erkend voor het bijhouden van registers of stamboeken van een aantal inheemse rassen.

Het Steunpunt Levend Erfgoed is erkend voor het bijhouden van de stamboeken van 8 zeldzame schapenrassen en 2 geitenrassen. Zij organiseert en voert programma's uit voor de genetische verbetering en instandhouding van deze schapenrassen.

Het Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren is erkend voor het bijhouden van het register van een aantal inheemse pluimvee- en konijnenrassen. Deze vereniging organiseert en coördineert programma's voor het beheer van de pluimvee- en konijnenrassen in Vlaanderen en de instandhouding van de genetische hulpbronnen van de Belgische pluimvee- en konijnenrassen.

Wetgeving

  • Koninklijk besluit van 20 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen - en geitenrassen, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 9 januari 1995 en 20 juli 2000;
  • Koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnishe en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen
  • Ministerieel besluit van 21 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen - en geitenrassen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 10 januari 1995, 8 mei 1998, 21 december 2001 en 21 maart 2005
  • Ministerieel besluit van 17 maart 2005 behoudende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnfokkerij
  • Ministerieel besluit van 21 maart 2005 betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 13 februari 2007.
  • Ministerieel besluit van 21 maart 2006 houdende wijziging van erkenningsbesluiten als gevolg van de naamsverandering van de vzw Stichting Levend Erfgoed
  • Ministerieel besluit van 13 februari 2007 tot wijziging van het MB van 21 maart 2005 betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers (Ouessant, Kempense geit, Vlaamse geit);

Externe internet-website website (nieuw venster): http://www.juridat.be/cgi_loi/wetgeving.pl

Organisaties

VZW Steunpunt Levend Erfgoed (SLE)
Secretariaat SLE
Rotselaarsebaan 45
3220 Holsbeek
Externe internet-website website (nieuw venster): http://www.sle.be/

Voorzitter: Jan Martens
Spiegel 1
9860 Oosterzele
Tel. 09 362 74 33 - Fax 09 362 57 33
e-mail: e-mail jan.martens@sle.be

Secretaris: S. Van den Bergh
Rotselaarsebaan 45
3220 Holsbeek
Tel./Fax 016 44 31 67
e-mail: e-mail staf.vandenbergh@sle.be

Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren (VIVFN)
Externe internet-website website (nieuw venster): http://www.neerhofdieren.be/

Voorzitter: Georges Stienlet
Nermstraat 40
3320 Hoegaarden
Tel. 016 76 72 05

Secretaris: Vic Lambrighs
Stevoortse Kiezel 316
3512 Stevoort - Hasselt
Tel. 011 31 42 40
e-mail: e-mail vivfn@yahoo.com

Rassen

Steunpunt Levend Erfgoed (SLE)

Schapen

Ardense Voskop Afbeelding Ardense Voskop (afbeelding, nieuw venster)

Houtlandschaap Afbeelding Houtlandschaap (afbeelding, nieuw venster)

Entre-Sambre-Et-Meuse Afbeelding Entre-Sambre-Et-Meuse (afbeelding, nieuw venster)

Kempens Schaap Afbeelding Kempens Schaap (afbeelding, nieuw venster)

Lakens Schaap Afbeelding Lakens Schaap (afbeelding, nieuw venster)

Mergellandschaap Afbeelding Mergellandschaap (afbeelding, nieuw venster)

Vlaams Kuddeschaap Afbeelding Vlaams Kuddeschaap (afbeelding, nieuw venster)

Vlaams Schaap Afbeelding Vlaams Schaap (afbeelding, nieuw venster)

Ouessant Afbeelding Ouessant (afbeelding, nieuw venster)

Geiten

Afbeelding Afbeelding

Afbeelding

Neerhofdieren

Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren (VIVFN)

Overzicht van 75 Belgische rassen van neerhofdieren (konijnen, cavia's, grote hoenders, krielen, duiven, parkvogels, watervogels):
Externe internet-website website (nieuw venster): http://www.neerhofdieren.be/neerhofdieren/index.htm

Contact

 

 

Laatste update: juli 2007