U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Veeteelt & Zuivel


punt

Veeteelt & Zuivel

Fokkerij

Op deze pagina: Wetgeving - Omzendbrieven - Erkende organisatie - Contact

Ter uitvoering van het fokkerijplan wordt een fokkerijcentrum erkend. Het fokkerijcentrum groepeert alle fokkerijsectoren: rundvee, varkens, paarden en ezels, kleine herkauwers, pluimvee en konijnen, genetische diversiteit. Dit fokkerijcentrum heeft als opdracht:

  • De verbetering van de samenwerking tussen de fokkerijsectoren;
  • De verbetering van de samenwerking tussen de erkende verenigingen en organisaties in elke fokkerijsector;
  • De coördinatie van de gezamenlijke uitwerking en uitvoering van projecten van erkende fokkersverenigingen en organisaties zoals de aanwezigheid van fokkerij op belangrijke landbouwbeurzen en de berekening van fokwaardeschattingen

Wetgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005 betreffende de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen
  • Ministerieel besluit van 25 oktober 2005 houdende de organisatie van de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen
  • Ministerieel besluit van 21 maart 2006 houdende wijziging van erkenningsbesluiten als gevolg van de naamsverandering van de vzw Stichting Levend Erfgoed
  • Ministerieel besluit van 3 augustus 2006 houdende de erkenning van de fokkersvereniging "Het Belgisch Mérens Stamboek vzw - Le Studbook belge du Mérens asbl" en tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 oktober 2005 houdende de organisatie van de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen.
  • Ministerieel besluit van 13 november 2006 houdende de erkenning van de fokkersverenigingen Europese Arabo-Friezen Vereniging vzw en tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 oktober 2005 houdende de organisatie van de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen. 

Externe internet-website website (nieuw venster): http://www.juridat.be/cgi_loi/wetgeving.pl

Omzendbrieven

Erkende organisatie

Vlaams Fokkerijcentrum VZW (VFC)

Voorzitter: Willy Vandewalle

Voor meer informatie kan u terecht bij:

Reginald Govaert, secretaris schatbewaarder
e-mail: e-mail Govaert.R@vrv.be

Benny Declerck, Coördinator promotie en veetentoonstellingen
e-mail: e-mail benny.declerck@vfc.be

Van Thorenburglaan 14
9860 Oosterzele
Tel. 09 363 92 11
Externe internet-website website (nieuw venster): http://www.vfc.be

Contact

 

 

 

Download Acrobat Reader om PDF-documenten te bekijken: Adobe Reader

Laatste update: november 2006