U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Veeteelt & Zuivel


punt

Veeteelt & Zuivel

Controle op fokkerij

Beschikbaar voor:

De toename van productiviteit en kwaliteit in de dierlijke sector is het resultaat van het inzetten van hoogwaardige foktechnieken.

Het is de taak van de Vlaamse overheid om de kwaliteit van de dieren en hun producten (melk, vlees, eieren, sperma, eicellen, embryo's) te definiëren en de controle uit te voeren op de naleving van de normen en criteria voor de aspecten: fokkerij, karkasclassificatie, facultatieve etikettering van rundvlees, zuivel, bijzondere houderijsystemen en productiemethodes. De certificaten die de betrokken organisaties afleveren, staan op die manier borg voor de kwaliteit van het afgeleverde.

Laatste update: april 2006