U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Veeteelt & Zuivel


punt

Veeteelt & Zuivel

Promotie en afzetbevordering

Beschikbaar voor:

Het Vlaams Centrum voor Agro-en Visserijmarketing vzw (VLAM) is een privaatrechtelijke organisatie die de marketing van de Vlaamse landbouw-, tuinbouw-, en visserijproducten verzorgt in zowel binnen- als buitenland. VLAM wordt aangestuurd door enerzijds de Vlaamse overheid, als verantwoordelijke voor het landbouwbeleid, en anderzijds het bedrijfsleven, dat de middelen bijeenbrengt om de promotie te voeren. Het VLAM-promotiebudget wordt hoofdzakelijk samengesteld uit promotiefondsen die geïnd worden bij marktdeelnemers uit de verschillend geledingen van de land- en tuinbouwsectoren en de visserijsector.

 

Laatste update: april 2006