Biologische Landbouw
Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 78 77 - Fax 02 552 78 71
Marie Verhassel
e-mail: e-mail marie.verhassel@lv.vlaanderen.be