U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Biologische landbouw


punt

Biologische landbouw

Wetgeving biologische landbouw

Europese regelgeving:

Via onderstaande links kan u de geconsolideerde Europese regelgeving raadplegen. In de referenties wordt geen melding gemaakt van de wijzigingen aangezien deze in de geconsolideerde versie verwerkt zijn.

Nationale / Vlaamse regelgeving:

Via onderstaande link kan u de geconsolideerde nationale en Vlaamse regelgeving opzoeken aan de hand van de afkondigings- en/of publicatiedatum. In de referenties wordt geen melding gemaakt van de wijzigingen aangezien deze in de geconsolideerde versie verwerkt zijn.

Externe internet-website website (nieuw venster): http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

  • Koninklijk Besluit van 17 april 1992 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen, B.S. 20 april 1992.

  • Ministerieel besluit van 7 augustus 1997 tot vaststelling van aanvullende voorwaarden tot erkenning van organismen belast met de controle op de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen

  • Ministerieel besluit van 30 oktober 1998 tot vaststelling van de voorschriften betreffende de biologische productie in de dierlijke sector

  • Externe internet-website website (nieuw venster): Ministerieel besluit van 16 september 2005 tot vaststelling van de voorschriften betreffende uitzonderingsbepalingen voor zaaizaad en pootaardappelen in de biologische productiemethode

  • Ministerieel besluit van 30/11/2005 tot wijziging van het MB van 30 oktober 1998 tot vaststelling van de voorschriften betreffende de biologische productie in de dierlijke sector.

  • Ministerieel besluit van 07 februari 2006 tot wijziging van het MB van 16 september 2005 tot vaststelling van de voorschriften betreffende uitzonderingsbepalingen voor zaaizaad en pootaardappelen in de biologische productiemethode.

  • Ministerieel besluit van 28 november 2006 tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 september 2005 tot vaststelling van de voorschriften betreffende uitzonderingsbepalingen voor zaaizaad en pootaardappelen in de biologische productiemethode.

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 1992 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen.

Basiswetten:

  • Wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, B.S. 17 juli 1969;

  • Wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-; tuinbouw- en zeevisserijproducten, B.S. 25 april 1975.

Contact

Europese wetgeving en coördinatie Vlaamse wetgeving:

 

Vlaamse wetgeving (met inbegrip van importmachtigingen en vergunningen) en toezicht op de controleorganisaties:

 

 

Laatste update: november 2007