U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Biologische landbouw


punt

Biologische landbouw

Aanvraag tot vrijstelling van controle voor verkooppunten van biologische producten

Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling
Ellipsgebouw (6de verdieping) - Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 80 - Fax 02 552 78 71
Kris De Ridder
e-mail e-mail: kris.deridder@lv.vlaanderen.be

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier kunt u als verkoper van biologische producten een vrijstelling aanvragen van de controle, vermeld in artikel 8, eerste lid, eerste alinea, b), van Verordening (EEG) nr. 2092/91. Als u niet-voorverpakte biologische producten rechtstreeks aan de eindconsument of eindgebruiker verkoopt, geldt die vrijstelling alleen als de totale aankoopwaarde (exclusief btw) van de niet-voorverpakte producten tijdens het voorafgaande kalenderjaar minder dan 5000 euro bedraagt.

Wie vult dit formulier in?

U vult dit formulier in als uw bedrijf biologische producten rechtstreeks verkoopt aan de eindconsument of eindgebruiker. Die producten mogen niet geproduceerd, bereid of opgeslagen worden op een plaats die niet verbonden is aan het verkooppunt, noch ingevoerd worden uit een derde land.

 

Laatste update: september 2007