U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Biologische landbouw


punt

Biologische landbouw

Overzicht projecten 2004-2006

Het Programma voor Plattelandsontwikkeling voorziet de mogelijkheid om de afzet van biologische producten te steunen. In april 2004 publiceerde de voormalige Afdeling Duurzame Landbouw een derde oproep voor projecten ter bevordering van de biologische landbouw in Vlaanderen. Uit volgende specifieke thema's konden de indieners per project een keuze maken:

  • evaluatie van de herkenbaarheid/bruikbaarheid van wettelijke en privélabels voor biologische producten in Vlaanderen;
  • positieve en negatieve aspecten van biologische landbouw en biologische producten samenbrengen en het distilleren van goede verkoopsargumenten;
  • afstemmen van vraag en aanbod van biologische producten door actie gericht op korte keten of het opzetten van samenwerkingsverbanden: de bevordering van de afzet van een productgroep door middel van een strategie die aansluit bij de werking van de ketenmanagers.

Vijf geselecteerde projecten worden uitgevoerd in de periode september 2004 - december 2006:

1. Afzetbevordering Vlaamse biologische aardappelteelt

PCBT (Interprovinciaal Proefcentrum voor de Biologische Teelt) zal met dit project het potentiële aanbod en de potentiële marktvraag voor biologische aardappelen in beeld brengen. Bovendien zoekt PCBT bij telers en afnemers naar de knelpunten en kansen voor de verdere ontwikkeling van de biologische aardappelteelt in Vlaanderen.

Daarnaast wil PCBT thuisverkoop van biologische aardappelen stimuleren door opbrengst en kwaliteit te verbeteren en consumenten te sensibiliseren. Tot slot zal PCBT ook grote afnemers sensibiliseren.

Meer informatie over de afzetbevordering biologische aardappelteelt

Contactpersoon bij PCBT: Lieven Delanote (coördinator):
e-mail: e-mail lieven.delanote@west-vlaanderen.be - Tel. 051-26 14 07 of
Freya Danckaert (projectverantwoordelijke):
e-mail: e-mail freya.danckaert@west-vlaanderen.be - Tel. 051-24 32 00

2. Oprichten van een afzetplatform voor Vlaamse biologische zuivel

Belbior voert dit project uit om de vraag en het aanbod van Vlaamse biologische zuivel beter op elkaar af te stemmen. D oor afspraken te maken over het assortiment, samenwerking in de commercialisering te verbeteren en een gemeenschappelijke promotie het voeren wil Belbior komen tot een efficiëntere en grotere afzet.

Meer informatie over het afzetplatform biologische zuivel

Contactpersoon bij Belbior: Paul Verbeke
e-mail: e-mail paul.verbeke@belbior.be - Tel. 03-286 92 68

3. Lokale bio en eerlijke handel: producten met een dubbele meerwaarde

Met dit project wil Vredeseilanden kleinschalige, biologische producenten in Vlaanderen een afzet bieden via verwerkte producten met een dubbele meerwaarde, met ingrediënten van eerlijke handel uit het zuiden en lokale biologische ingrediënten uit Vlaanderen. Zo krijgt de consument ook de kans te kiezen voor een duurzaam product in al zijn aspecten. Concreet wil het project:

  • Ontwikkeling van een concept/terminologie, gepaard gaand met standaarden en certificering. Deze doelstelling wordt gerealiseerd in overleg met de eerlijke handelsorganisaties Max Havelaar en Oxfam Wereldwinkels.
  • Ontwikkeling en afzet realiseren van drie nieuwe producten met ingrediënten uit fair trade uit het zuiden en duurzame, biologische producten van producenten in Vlaanderen.
  • Sensibiliseren aan de hand van deze producten rond duurzame landbouw en eerlijke handel in Noord en Zuid.

Contactpersoon bij Vredeseilanden: Lieve Vercauteren
e-mail: e-mail lieve.vercauteren@vredeseilanden.be - Tel. 016-31 65 93

4. Logistiek platform directe vermarkting

Het project heeft als doel om de samenwerking te verbeteren tussen groente- en fruitproducenten met directe verkoop, zodat meer producten uit de streek terechtkomen in de thuisverkoop, marktverkoop en groenteabonnementen en om de logistieke stromen tussen producenten met rechtstreekse verkoop te optimaliseren. Het is de bedoeling om met geïnteresseerde telers een samenwerkingsproces op te zetten, waarbij de telers aangeven op welke manier ze willen samenwerken. Het project biedt daarbij een kader en begeleiding aan en zoekt met de telers naar oplossingen voor de vragen en knelpunten die ze hebben. De ervaringen van een eerder afzetproject "Netwerk directe vermarkting" zullen daarbij ingebracht worden.

Contactpersoon bij Vredeseilanden: Lieve Vercauteren
e-mail: e-mail lieve.vercauteren@vredeseilanden.be - Tel. 016-31 65 93

5. Evaluatie van de herkenbaarheid/bruikbaarheid van wettelijke en privélabels voor biologische producten in Vlaanderen

Aan de hand van een SWOT-analyse (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen) van bestaande wettelijke en privélabels zal Bioforum strategische keuzes voor de toekomst definiëren. Dit zal resulteren in een actieplan, waar de biosector verder mee aan de slag kan.

Het Biogarantielabel bestaat al lang en wordt door veel bio-marktdeelnemers gebruikt. Maar kent de consument dit label ook? Spreekt dit label hem aan en wekt het vertrouwen? Of is er nood aan meerdere labels? Bijvoorbeeld eentje voor voeding, een ander voor non-food? Dit zijn een aantal vragen waar het project een antwoord op zoekt.

Contactpersoon bij Bioforum: Marianne Vergeyle (algemene coördinatie):
e-mail: e-mail marianne.vergeyle@bioforum.be - Tel. 03-286 92 60

Hugo Baert (inhoudelijke coördinatie)
e-mail: e-mail hugo.baert@probila-unitrab.be - Tel. 016-47 01 98

Laatste update: april 2005