U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Biologische landbouw


punt

Biologische landbouw

Overzicht projecten 2002-2003

Het Programma voor Plattelandsontwikkeling voorziet de mogelijkheid om de afzet van biologische producten te steunen. In 2002 werd een eerste oproep voor projecten ter bevordering van de biologische landbouw in Vlaanderen gepubliceerd. Als specifieke eis moesten deze projecten kaderen binnen één van de volgende thema's:
- de verbetering van de afstemming van aanbod en vraag door het opzetten van samenwerkingsverbanden;
- het bevorderen van korte ketenafzet;
- de verbetering van het controlesysteem.

Zes geselecteerde projecten worden uitgevoerd in de periode oktober 2002 - november 2003.

1. Hoeve- en samenverkoop van zuivelproducten afkomstig van de biologische melkgeitenhouderij

De uitvoerder van het project is het VAC. Het doel is te komen tot een oplossing voor het afzetprobleem door samenverkoop in de vorm van een afzetcoöperatie en productbundelingen.

Contactpersoon bij het VAC is Koen Dhoore;
e-mail: e-mail koen.dhoore@vacvzw.be
Tel. 09 272 77 54

2. Begeleiden van initiatieven rond rechtstreekse hoeveverkoop

Het doel van dit project is de nood aan begeleiding bij initiatieven rond rechtstreekse verkoop op te vangen. Het VAC werkt het project uit in twee concentratiegebieden:
- Pajottenland en het zuiden van Oost-Vlaanderen;
- Waasland en Gentse regio

Contactpersoon bij het VAC is Filippe Van de Craen;
e-mail: e-mail filippe.vandecraen@vacvzw.be
Tel. 09 272 77 58


3. Uitbreiding en consolidering van voedselteams buiten Vlaams Brabant

Consumenten organiseren zich al enkele jaren in voedselteams om op regelmatige basis rechtstreeks van producenten producten af te nemen. In Vlaams Brabant staat deze manier van korte ketenaankoop het verst. De vzw Voedselteams wil in alle regio's waar nu al voedselteams actief zijn, de afzet via voedselteams laten stijgen zodat het interessanter wordt voor de producenten die eraan meewerken en de organisatie zichzelf kan financieren en met eigen middelen kan verderwerken.
In twee concentratiegebieden (Oost- en West Vlaanderen en Antwerpen/Limburg) zal in 2003 intensiever worden gewerkt. De verdere bekendmaking van het concept voedselteam staat voorop.

Contactpersoon voor Voedselteams: Lieve Vercauteren;
e-mail: e-mail lieve.vercauteren@vredeseilanden.be of
e-mail: e-mail voedselteams@vredeseilanden.be
Tel. 016 31 65 80

4. Samenwerking rond verwerking en afzet van biologisch vlees

Het doel van dit project dat door BLIVO wordt uitgevoerd is de samenwerking tussen landbouwers en verwerkers te bevorderen om te komen tot een breder en gerichter aanbod van biologisch vlees, een meer professionele aanpak en een betere positionering op de markt. Concreet wordt beoogd om 60% van de biologische vleesproducenten te betrekken bij dit project en tegen het einde van het project één samenwerkingsverband operationeel te hebben.
De groeimogelijkheden van de sector worden onderzocht, groepen geïnteresseerden worden samengebracht, noden geïnventariseerd en d.m.v. studievergaderingen en studiebezoeken wordt naar oplossingen gezocht.

Contactpersoon bij BLIVO: Marcel de Jong;
e-mail: e-mail marcel.dejong@blivo.be
Tel. 03 387 37 70

5. Stimuleren en professionaliseren van korte ketenvermarkting in de biolandbouw

Met dit project wil het Innovatisteunpunt voor landbouw en platteland biologische bedrijven die zelf willen vermarkten leren om een sterk marketingconcept te ontwikkelen. Hiervoor worden trefdagen georganiseerd, worden reportages in de vakbladen gepubliceerd en zal een naslagwerk uitgewerkt worden.

Contactpersoon bij het Innovatiesteunpunt: Lieven Van De Putte;
e-mail: e-mail innovatiesteunpunt@boerenbond.be
Tel. 016 24 47 04

6. Optimaliseren van een sluitend controlesysteem voor de biologische productie

BioForum Vlaanderen vzw voert het project uit in samenwerking met Blik, Certisys en Velt.
Een eerste doelstelling is de verbetering van de analysetechniek. Niet toegelaten producten waarvan de kans het grootst is dat ze onrechtmatig gebruikt worden moeten in analyseschema's opgenomen worden. Zowel voor de plantaardige als voor de dierlijke productie werkt BioForum voorstellen uit.
Een tweede doelstelling is om kritische punten qua veiligheid en kwaliteitsgarantie op te sporen in het controlesysteem en aanbevelingen te formuleren ter verbetering van het systeem. Het derde doel is de communicatie over het controlesysteem te verbeteren. Aan de hand van een beschrijving van de teelt en de verhandeling van een 10-tal biologische producten zal een volledig beeld gegeven worden van alle mogelijke knelpunten in de hele biologische keten.

Contactpersoon voor BioForum: Erik Krosenbrink;
e-mail: e-mail e.krosenbrink@bioforum.be
Tel. 03 287 37 78

Laatste update: 2004