U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Biologische landbouw


punt

Biologische landbouw

Vergunningen voor import, zaaizaad en ingrediënten

Aanvragen van een importmachtiging

Een aanvraag voor het binnenbrengen in de Europese Gemeenschap van biologische producten uit derde landen wordt door de door u gekozen controleorganisatie behandeld. Zij maken een advies betreffende uw dossier over aan de bevoegde dienst.

Aanvragen van een machtiging voor het gebruik van ingrediënten, die niet afkomstig zijn van de biologische productiemethode

Zolang een ingrediënt van agrarische oorsprong niet is opgenomen in deel C van bijlage VI bij Verordening (EEG) nr. 2092/91, mag dit ingrediënt op grond van de afwijkingsbepalingen van artikel 5, lid 3, onder b), en artikel 5, lid 5 bis, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2092/91 worden gebruikt, als aan de voorwaarden, die beschreven zijn in verordening 207/93 is voldaan.
Een vergunning kan aangevraagd worden door volgend formulier ingevuld te verzenden naar de bevoegde dienst: formulier

Vergunningen voor zaaizaad en aardappelpootgoed, die niet afkomstig zijn van de biologische productiemethode

Omdat tot op heden er niet voor alle soorten voldoende hoeveelheden biologisch geproduceerd zaaizaad en pootgoed van een significant aantal rassen beschikbaar is, is het mogelijk volgens welbepaalde criteria een vergunning aan te vragen. Vlaanderen beschikt over een databank die
aanbod aan biologisch zaaizaad en pootgoed bevat. Deze databank geeft u eveneens meer uitleg over de manier waarop u een vergunning kan aanvragen.
Het raadplegen van de Vlaamse databank met biologisch zaaizaad en pootgoed kan op volgende Externe internet-website website (nieuw venster): www.organicxseeds.be of door rechtstreeks te zoeken naar het gewenste gewas of ras:

Gewas: Ras:

Contact

 

 

Laatste update: augustus 2007