U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Biologische landbouw


punt

Biologische landbouw

Controleorganisaties biologische landbouw

Marktdeelnemers die zich wensen te profileren als biologisch kunnen op de etikettering van een product of in de reclame ervoor aanduidingen aanbrengen die verwijzen naar de biologische productiemethode slechts als de wettelijke bepalingen zijn nageleefd.

Naast de gangbare reglementering inzake voedselproductie, moet deze biologische productiemethode voldoen aan een aantal bijkomende eisen inzake milieu, dierengezondheid en dierenwelzijn, …

De afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling coördineert de reglementering, erkent en voert het toezicht uit op de organisaties Integra, afdeling Blik en Certisys. Deze erkende organisaties oefenen in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap de controle uit op de biologische marktdeelnemers.

Erkende controleorganisaties:

Contact

Toezicht op de controleorganisaties:

 

Subsidies aan de controleorganisaties:

 

 

Laatste update: september 2005