U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Biologische landbouw


punt

Biologische landbouw

Subsidies voor omschakelingsplannen en bedrijfsbegeleiding

Starten met biologische productie vereist een doordachte voorbereiding en planning. De eerste jaren van de biologische productie gaan gepaard met specifieke teelttechnische en bedrijfseconomische knelpunten. Verschillende organisaties spelen hier op in en bieden betaalde voorlichting aan.

De Vlaamse overheid subsidieert deze betaalde voorlichting en wil zo de drempel voor omschakeling verlagen en de biologische productie maximale slaagkansen geven.

Een erkend centrum voor bedrijfsbegeleiding in de biologische landbouw 

Om de kwaliteit van de gesubsidieerde bedrijfsbegeleidingen te garanderen wordt enkel subsidie gegeven aan door de Vlaamse overheid erkende centra voor bedrijfsbegeleiding in de biologische landbouw.

Overzicht van de erkende centra voor bedrijfsbegeleiding in de biologische landbouw 

vzw BELBIOR Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem
vzw Vlaams Agrarisch Centrum Ambachtsweg 20 9820 Merelbeke
vzw BB Consult Minderbroederstraat 8 3000 Leuven
vzw PCG Karreweg 6 9770 Kruishoutem
vzw PCBT Ieperseweg 87 8800 Rumbeke-Beitem

Het bedrijfsontwikkelingsplan

Om u een idee te geven van wat omschakeling naar de biologische productiemethode voor uw bedrijf zou betekenen, biedt de Vlaamse overheid een subsidie aan voor het opstellen van een bedrijfsontwikkelingsplan.

Een omschakelingsplan is een document op maat van uw bedrijf dat u kan helpen om de beslissing "omschakelen of niet?" te nemen. Deze subsidie aanvragen verplicht de landbouwer niet tot omschakeling.

Een degelijk bedrijfsontwikkelingsplan bevat minstens: 

 • de voorbereiding waarbij op basis van de bestaande toestand uw interesses en verwachtingen bestudeerd en de structurele en financiële kansen van uw bedrijf in kaart gebracht worden, 
 • de uitwerking waarbij de noodzakelijke stappen bij de start of de omschakeling weergegeven worden alsook een analyse van de nodige aanpassingen, de knelpunten en de haalbaarheid van de omschakeling, de productieplanning en de te nemen stappen.
 • Een speciale aandacht moet uitgaan naar de invulling van het teeltplan in de eerste jaren en naar de arbeidsbehoefte van de verschillende teelten. 
 • Op bedrijfseconomisch vlak wordt een overzicht gegeven van onder andere de nodige bedrijfsstructurele aanpassingen, de aan te kopen machines ,de vereiste aanpassing van de stallen, de gemiddelde opbrengst per teelt per eenheid, het te verwachten arbeidsinkomen en ook de afzetmogelijkheden. 

Wie komt in aanmerking: 

 • kandidaat-landbouwers
 • gangbare landbouwers 
 • landbouwers die niet langer dan 2 jaar geleden omgeschakeld zijn. 

Per bedrijf kan slechts één keer een vergoeding worden aangevraagd voor een bedrijfsontwikkelingsplan.
Deze vergoeding dekt een gedeelte van de kosten en bedraagt 868 euro per bedrijf.

De bedrijfsbegeleiding bij omschakeling

Om de biologische landbouw een maximale slaagkans te geven, biedt de Vlaamse overheid een subsidie aan voor bedrijfsbegeleiding met minimaal drie bedrijfsbezoeken per jaar.

Een degelijke bedrijfsbegeleiding omvat een bespreking van de huidige bedrijfsvoering, een knelpuntenanalyse en praktische voorstellen van mogelijke oplossingen:

 • voor de plantaardige productie: variëteitenkeuze, onkruid- en ziektebestrijding, bemesting, invulling van de arbeidsbehoefte, teeltrotatie, oogstwijze en opslag van de geoogste producten, kwaliteit en prijzen van de verkochte producten, verkoopskanalen, bedrijfseconomische resultaten en mogelijke wijzigingen van het assortiment

 • voor de dierlijke productie: aankoop dieren en fokbeleid, kostprijs en kwaliteit aangekochte en zelf geproduceerde voedermiddelen en gebruikte voedertechnieken, ziektebestrijding, stalling van de dieren en klimaatregeling, invulling arbeidsbehoefte, afzetkanalen, kwaliteit en afzetprijzen en bedrijfseconomische resultaten

Wie komt in aanmerking:

 • landbouwers in omschakeling 
 • biologische landbouwers 

Per landbouwer kan gedurende maximaal vijf jaren beroep gedaan worden op een vergoeding voor bedrijfsbegeleiding.
Deze vergoeding dekt een gedeelte van de kosten en bedraagt jaarlijks 496 euro.

Hoe verloopt de procedure? 

Indien u interesse heeft voor één van deze subsidiemaatregelen, contacteert u een erkend centrum voor bedrijfsbegeleiding in de biologische landbouw. Enkel de door de Vlaamse overheid erkende centra komen in aanmerking.

Indien u aan de vereisten voor vergoeding voldoet, kan u met een erkend centrum voor begeleiding in de biologische landbouw een overeenkomst aangaan. Daardoor krijgt u een korting van 868 euro voor een bedrijfsontwikkelingsplan en van 496 euro per jaar voor bedrijfsbegeleiding.

Het erkend centrum kan bij voorlegging van alle vereiste bewijsstukken de subsidie aanvragen voor het opgestelde bedrijfsontwikkelingsplan of de aangeboden bedrijfsbegeleiding. 

Controle 

Om de kwaliteit van de aangeboden plannen en bedrijfsbegeleidingen te kunnen garanderen en om de correctheid van de procedures na te gaan zal de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling de nodige controles uitvoeren. 

Indien u gebruik maakt van deze subsidiemaatregel, gaat u akkoord met deze controle. Alle wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden hierbij gevrijwaard. 

Verdere inlichtingen:

 

Laatste update: augustus 2007