U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Biologische landbouw


punt

Biologische landbouw

Afzetproject "Oprichten van een afzetplatform voor Vlaamse biologische zuivel"

De Vlaamse biologische zuivelsector is een jonge en dynamische sector. Jammer genoeg blijft een verdere groei van de Vlaamse biologische melkplas voorlopig achterwege. Nochtans is een verdere opschaling wenselijk. Er is namelijk een reële vraag naar biologische melk van Vlaamse herkomst en een groter volume melk in dezelfde regio maakt ook het ophalen ervan goedkoper.

Om de vraag en het aanbod van Vlaamse biologische zuivel beter op elkaar af te stemmen voert Belbior het project "afzetplatform voor Vlaamse biologische zuivel" uit. Het doel is om verdere samenwerking doorheen de volledige zuivelketen te bewerkstelligen. Deze samenwerking moet leiden tot de oprichting van een afzetplatform voor Vlaamse biologische zuivel. Op die manier wil Belbior komen tot een efficiëntere en grotere afzet. Dit kan door het maken van afspraken omtrent het assortiment, samenwerking in de commercialisering en het voeren van een gemeenschappelijke promotie. Hierbij zullen de diverse spelers op de Vlaamse biologische zuivelmarkt worden betrokken.

In een eerste fase brengt Belbior de huidige markt voor biologische melk in kaart door o.a. een overzicht te maken van de bedrijven en de producten op de markt. Daarnaast zullen potentiële afzetmogelijkheden worden gezocht en geïnventariseerd. In overleg met de huidige marktdeelnemers zal hierbij gezocht worden naar een optimale afstemming van de vraag met het aanbod. Indien nodig zullen nieuwe marktdeelnemers worden aangesproken om aan de vraag tegemoet te komen.

Voor meer informatie over dit project kan u terecht bij
Paul Verbeke
Tel. 03 286 92 68 - GSM: 0497 42 93 68
e-mail: e-mail paul.verbeke@belbior.be
Op aanvraag kan het volledige projectvoorstel worden toegestuurd.

Laatste update: april 2005