Intranet
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
  | Koepelsite | Zoeken | Telefoon | Nuttige links | Website Vlaanderen|
Personeelsblad Ministerie Vlaamse Gemeenschap
  Personeelszaken  

Personeelszaken mei 2002

Medewerker evalueert zijn chef

door Marcel Van Lerberge

Kwaliteitsvol leidinggeven vormt sinds een aantal jaren de rode draad van het beleid van de minister van Ambtenarenzaken. Goed leiderschap is immers de sleutel voor een goede dienstverlening aan de bevolking én het is een belangrijke voorwaarde voor een grotere responsabilisering. Daarom wordt vanaf dit jaar meer rekening gehouden met de kwaliteit van het leidinggeven bij de evaluatie van het top- en middenkader voor het werkjaar 2001.

Bottom-up evaluatie

Werken aan de kwaliteit van leidinggeven en van de dienstverlening is moeilijk zonder terugkoppeling of feedback, van voornamelijk de medewerkers zelf. Daarom heeft de Vlaamse regering beslist dat vanaf 2002 bij de evaluatie van het top- en middenkader van de Vlaamse overheid rekening gehouden moet worden met de mening van de directe medewerkers. Dat is bottom-up evaluatie of kortweg BUE.
Met dit vernieuwde evaluatiesysteem wil de Vlaamse overheid verder evolueren naar een lerende organisatie met een open feedbackcultuur en betrokkenheid en met meer aangepaste ontwikkelingskansen (ook voor leidinggevenden). Dat betekent dat integriteit en eerlijkheid vooropstaan bij het geven en het gebruiken van feedback. Die dient uiteindelijk om het functioneren van de organisatie én van de individuen te verbeteren.

Hoe verloopt de BUE?

We overlopen hier enkel de methodiek en de resultaten van de eerste keer BUE van het middenkader (afdelingshoofden of gelijksoortige functies). Die manier van werken is niet helemaal vergelijkbaar met de BUE van het topkader (secretarissen-generaal en directeurs-generaal).
Op basis van een vragenlijst geven alle directe medewerkers van een chef van het middenkader anoniem hun mening over de manier van leidinggeven van die chef tijdens het voorbije werkjaar. Ook de chef beoordeelt zichzelf aan de hand van een vragenlijst. Beide evaluaties worden achteraf bekeken. Om het verzamelen en het verwerken van die feedback snel en efficiënt te laten verlopen, worden de vragenlijsten via het internet aangeboden.
Dit jaar spitst de bevraging voor het middenkader zich toe op de belangrijkste leidinggevende competenties: resultaatgerichtheid, communicatie en openheid, teamleiderschap, impact en samenwerking met andere entiteiten.

Wat zijn de voornaamste resultaten? [ klik hier voor de grafiek ]

  • Hoge respons: 8 op 10 medewerkers vulden de vragenlijst in; 9 op 10 leidinggevenden maakten een zelfevaluatie (specifieke vragenlijst).
  • De evaluatie van de leidinggevenden (feedback van medewerkers én zelfevaluatie) brengt een vrij positief beeld naar boven. De verschillende competenties afzonderlijk kregen immers een score tussen 'ruim gemiddeld' en 'in hoge mate'.
  • Op welke punten week de zelfevaluatie van de leidinggevenden af van de evaluatie door de medewerkers? Uit de tabel blijkt dat de leidinggevenden hun eigen competentie van resultaatgerichtheid, teamleiderschap en communicatie positiever evalueren dan de medewerkers. De competenties impact en samenwerking met andere entiteiten worden daarentegen iets positiever beoordeeld door de medewerkers dan door de leidinggevenden zelf.
  • Ten slotte verwachten zowel leidinggevenden als medewerkers dat de BUE het stimuleren van streven naar een cultuur van openheid en het werken aan een kwalitatieve leiding positief beïnvloedt.


We kunnen besluiten dat de BUE van het middenkader vrij goede resultaten opleverde. De verwachtingen over de voortgangscontrole ervan zijn dan ook hoog gespannen. Het is de bedoeling dat bij de planning voor het werkjaar 2002 rekening gehouden wordt met de resultaten en dat ontwikkelingsgerichte doelstellingen geformuleerd worden om de kwaliteit van het leidinggeven nog verder uit te diepen.

 
 
LET OP! Deze site heeft enkel een archieffunctie en is niet meer aangepast sinds november 2005. Voor actuele informatie kunt u terecht op de portaalsite www.vlaanderen.be of de site van het nieuwe personeelsblad 13.