Intranet
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
  | Koepelsite | Zoeken | Telefoon | Nuttige links | Website Vlaanderen|
Personeelsblad Ministerie Vlaamse Gemeenschap
  Afdeling onder de loep  

November 2005

Afdeling Elektriciteit en Mechanica Antwerpen

Snelwegen onder hoogspanning

door Natalie Hulsen

In dit nummer kijkt Goedendag onder Vlaamse bruggen, in donkere tunnels en achter de schermen van de onbemande camera's. En vindt er de collega's van de afdeling Elektriciteit en Mechanica Antwerpen (LIN) aan het werk. Wie zijn ze en wat doen ze?

"Sterk vertraagd verkeer op de ring van Antwerpen tussen Berchem en de Kennedytunnel, ook file ter hoogte van Jabbeke, op de binnenring rond Brussel en op het Vierarmen- en het Leonardkruispunt." Het is dagelijkse kost op de radio. Maar weet u waar die verkeersinformatie vandaan komt? Daarvoor nemen we u mee naar een gebouw boven de Craeybeckxtunnel in Wilrijk. Sinds 2000 is dat de uitvalsbasis voor het Vlaams Verkeerscentrum van waaruit het verkeer op de Brusselse ring en op traditionele knelpunten op de Vlaamse wegen wordt gevolgd. Het belangrijkste actieterrein is de regio Antwerpen, waar de collega's het verkeer indien nodig zelfs kunnen sturen. "Met de werkzaamheden aan de ring was dat absoluut nodig", betoogt Sven Geerts. Hij is een van de collega's van de afdeling Elektriciteit en Mechanica Antwerpen (EMA) die verantwoordelijk is voor de technische uitbouw en ondersteuning van het Verkeerscentrum. "De operatoren van de afdeling Verkeerskunde volgen en sturen het verkeer als dat nodig is, samen met politie en rijkswacht. En onze afdeling zorgt voor de camera's die het verkeer in beeld brengen. Bij ongevallen of stilstaand verkeer zoomen de camera's automatisch in en verschijnt het incident op een groot projectiescherm. De operatoren kunnen dan meteen ingrijpen, door bijvoorbeeld op verschillende rijstroken een bepaalde snelheid op een dynamisch verkeersbord in te geven." Daarnaast beheert de afdeling ook nog detectielussen om automatisch wagens te tellen en hun gemiddelde snelheid aan te geven.

Licht in de tunnel

In een lokaal naast het zenuwcentrum van de operatorzaal ontmoeten we Philip Lameire, coördinator van de wachtdienst van de afdeling. Hij leidt een ploeg operatoren die dag en nacht paraat staat om defecten aan installaties langs wegen en waterwegen te registreren en te laten herstellen. Denk maar aan verkeerslichten, wegverlichting langs autosnelwegen of in tunnels, pompstations in tunnels en elektromechanische aandrijvingen van bruggen en sluizen. "Overdag werken we voor Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg, maar 's avonds, in de weekends en op feestdagen nemen we heel Vlaanderen voor onze rekening", licht Philip toe. De wachtdienst van de collega's in Gent is immers alleen overdag bereikbaar. "Politie maar ook toezichters van Wegen en Verkeer of onze automatische bewakingssystemen melden ons het defect. De operator registreert alles in een databank, en faxt de gegevens door naar de aannemer." Zodra die alles hersteld heeft, brengt hij de wachtdienst op de hoogte. Operator Wendy Peeters is net bezig een afgewerkte herstelling in te voeren. "Een werkje dat we tussen onze telefoons door kunnen doen, dat zijn er gemiddeld zo'n 1200 per maand."

De operatoren kunnen verschillende installaties ook zelf bedienen. "Bijvoorbeeld de wegverlichting die normaalgezien om half één 's nachts gedoofd wordt. Wij kunnen die plaatselijk weer inschakelen, bijvoorbeeld op verzoek van de politie die licht nodig heeft om de nodige vaststellingen te doen bij een ongeval. Of als een aannemer aan de weg moet werken. Dan programmeren wij het systeem zo dat het automatisch op het gevraagde uur ingeschakeld wordt", aldus Philip.

Kabels ingraven

Van Wilrijk trekken we naar het Copernicusgebouw in het hartje van Antwerpen, de uitvalsbasis van het merendeel van de collega's van Elektriciteit en Mechanica. Op de eerste verdieping hebben we een afspraak met Roger Van Loock. Hij zorgt ervoor dat de verkeerslichten in de zone Antwerpen geplaatst en onderhouden worden. De afdeling is er immers voor verantwoordelijk om de Antwerpse, Limburgse en Vlaams-Brabantse wegen en waterwegen met allerlei elektrische installaties uit te rusten, waaronder verkeerslichten, onbemande camera's en elektromechanische aandrijvingen van bruggen. Dat doet ze vooral op verzoek van de collega's van Wegen en Verkeer. "Ik krijg een plan van de afdeling Verkeerskunde met het aantal palen, lantaarns en kabels die er nodig zijn op een kruispunt, en hoe de lichten moeten werken", legt Roger uit. "Ik bekijk met de aannemer waar we alles zetten, welke kabels ingegraven moeten worden en hoe alles aangesloten wordt. Als alles klaar is, controleren we samen op het kruispunt of alles werkt." Of Roger dan veel op de baan is? "Er komt ook steeds meer administratief werk bij kijken, zoals het opstellen van ramingen van hoeveel geld er nodig is voor al het materiaal."

Ook de collega's van Waterwegen en Zeewezen kloppen geregeld aan bij de afdeling als ze een beroep willen doen op de expertise van de projectingenieurs. Kris Avaux is een van hen. Twee jaar geleden maakte hij voor de toenmalige NV Zeekanaal een studie voor de elektromechanische aandrijving voor de Schuiteniersbrug in Wilsele, een nieuwe brug over het kanaal Leuven-Dijle voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers. "Ik maakte het bestek, met het volledige technische ontwerp, kosten en plannen, en Zeekanaal besteedde de hele zaak aan", legt Kris uit. "Daarna coördineerde ik de werkzaamheden ter plaatse tijdens verschillende werfvergaderingen. Zo moest ik overleggen met de bouwkundige ingenieurs van de afdeling Zeeschelde over de manier waarop we het mechanisme dat de brug doet bewegen, zouden verankeren in het beton."

3 man en 650 onbemande camera's

Even verderop lopen we een ploeg van drie ingenieurs tegen het lijf. Dat is uitzonderlijk, want David Verleyen, Lieve Verspecht en Ben Helsen zijn bijna dagelijks op de baan. Zij ontfermen zich over een nogal gevoelige materie: de flitspalen. In de drie provincies waken 650 onbemande camera's over onze wegen, op een totaal van 1000 in heel Vlaanderen. Dat het een gunstig effect heeft, blijkt wel degelijk: het aantal verkeersongevallen is met 30 tot 60 procent gedaald. "We zetten de palen niet zomaar neer: plaatsen waar zich veel ongevallen voordoen, worden het eerst aangepakt", benadrukt Ben. Voordat een camera geplaatst wordt, moet er veel voorbereidend werk gebeuren. Eerst meten de collega's van de afdeling Algemene Technische Ondersteuning de locatie op. "Met het plan dat zij maken, kijken wij ter plaatse waar de camera's moeten komen", licht David toe. "We tekenen dan de locatie van de paal in op een plan voor de aannemer die de palen in de grond steekt. Tijdens de werkzaamheden controleren we of de aannemer correct werk aflevert." Voordat de camera gebruiksklaar is, moet hij nog gekeurd worden. "Vroeger gebeurde dat door de IJkdienst van het federale Ministerie van Economische Zaken, maar sinds deze maand mogen we die keuring ook zelf doen", aldus Lieve.

AOSO is gekwalificeerd

e afdeling doet er alles aan om degelijk werk te leveren. Als projectleider Kwaliteit voor de hele administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten (AOSO) helpt Marc Gernaey hen daar een handje bij. "Samen met zes collega's van de andere afdelingen proberen we de interne werking van onze administratie continu te verbeteren, door de manier van werken te optimaliseren, door competenties en kennis van onze ingenieurs op papier te zetten, zodat collega's makkelijk dossiers kunnen overnemen enzovoort." Vorig jaar werd AOSO voor haar inspanningen rond kwaliteit beloond met een ISO 9001:2000-certificaat. "Dat is een soort van diploma, waarmee we internationaal erkend zijn als professionele en kwaliteitsvolle organisatie", zegt Marc trots.

Wilt u deze collega's ook in beeld zien, klik dan hier.

 

Afdeling Elektriciteit en Mechanica Antwerpen in cijfers

De 130 personeelsleden van de afdeling Elektriciteit en Mechanica Antwerpen (EMA) zijn verantwoordelijk voor het ontwerp, beheer en onderhoud van alle elektromechanische installaties in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Dat gaat onder andere om 849 kruispunten met verkeerslichten (60.000 lampen), 702 wegverlichtingscabines waarop 90.000 lampen zijn aangesloten, 764 praatpalen, 43 tunnels, 650 onbemande camera's en 40 pompstations. In 2004 besteedde EMA 30 miljoen euro aan investeringen en 29,2 miljoen euro aan onderhoud en beheer. Op de wachtdienst kwamen vorig jaar ongeveer 12.000 oproepen binnen met meldingen van defecten of schade aan installaties. EMA werkte 55 studies af, onder andere voor de afdeling Wegen en Verkeer en de afdeling Waterwegen en Zeewezen. In het Verkeerscentrum in Wilrijk staan een 120-tal monitors en 3 grote projectieschermen waarmee het verkeer in Vlaanderen in het oog wordt gehouden. De beelden komen van 510 camera's. EMA beschikt ook over een glasvezelnet van 500 km en een telefoonkabelnet van 1000 km lang. Hierover loopt het telefonie- en dataverkeer tussen de gebouwen van ons ministerie.

 

Het afdelingshoofd : “De werkzaamheden aan de Antwerpse ring waren de drijfveer voor een samenwerking op grote schaal.”

"Met de werkzaamheden aan de Antwerpse ring zijn we er voor de eerste keer in geslaagd om politie, rijkswacht, radiodiensten en onze eigen mensen allemaal te laten samenwerken en fysiek samen te zetten in het Verkeerscentrum", vertelt Willy Frans, afdelingshoofd van de afdeling Elektriciteit en Mechanica Antwerpen. "En met succes. Daarom willen we op termijn ook in Gent en Brussel een verkeerscentrum starten. Maar Wilrijk zal altijd het punt blijven van waaruit verkeersinformatie over heel Vlaanderen aan de weggebruiker wordt meegedeeld.

Onze belangrijkste opdracht blijft de verkeersveiligheid maximaal verhogen. Dan komen we bij de onbemande camera's, waarmee we toch een fantastisch resultaat bereikt hebben: het aantal verkeersongevallen op de wegen is met 30 tot 60 procent gedaald.

Maar is de afdeling niet vooral een studiebureau? "Inderdaad, we bieden technische oplossingen aan onze klanten. Voor een aantal van die technieken hebben we toch baanbrekend werk geleverd. We zijn zowat als eerste in de hele wereld met hydraulische - in plaats van mechanische - aandrijvingen van bruggen en sluizen begonnen, iets wat nu dagelijkse kost is", besluit Willy Frans.

 

 

<-terug naar overzicht

 
 
LET OP! Deze site heeft enkel een archieffunctie en is niet meer aangepast sinds november 2005. Voor actuele informatie kunt u terecht op de portaalsite www.vlaanderen.be of de site van het nieuwe personeelsblad 13.